Lost Password?

A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

Predplatné na rok 2017

Najlacnejší všestranný motočasopis v SR

Predplatné MOTOMAGAZÍN 2017 obsahuje nasledovné vydania:

1-2/2017 – (Motomagazín - Katalóg noviniek motocyklov 2017“), 3, 4, 5, 6, 7-8 (letné dvojčíslo), 9, 10, 11, 12/2017
Cena 22 Eur (V cene je poštovné aj balné.)

Spôsob úhrady:
1. Elektronický formulár na www.motocykel.sk, klikni tu: http://motocykel.sk/predplatne.php
2. Poštovým peňažným poukazom, ktorý je priložený v Motomagazíne č. 11, 12/2016 a 1-2/2017
3. Prostredníctvom účtu na adresu:

Motomedia agency s. r. o., Moyzesova 816/101, 017 01 Považská Bystrica
Č. účtu: VÚB a.s.: 2388226557/0200
IBAN: SK0602000000002388226557
BIC (SWIFT CODE): SUBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011116
Správa pre adresáta: Predplatné Motomagazín 2016
V prípade nejasností kontaktujte redakciu:
Tel./fax: 042/ 432 70 91, e-mail: motomagazin@motomedia.sk
Pri objednávke predplatného bude každý predplatiteľ zaradený do súťaže o hodnotné ceny. Ceny do súťaže aktuálne pripravujeme.

Podmienky súťaže:
Do súťaže budú zaradení iba predplatitelia ročného predplatného časopis Motomagazín na r. 2017. Uzávierka súťaže je 30. 03. 2017. Všetky ceny budú odovzdané spoločnosťami, ktoré ich venovali a to buď osobne, alebo poštou. Všetci výhercovia budú zverejnení na portáli www.motocykel.sk, v časopise Motomagazín a na stránke www.motomagazin.eu. Spoločnosťou Motomedia agency s.r.o. budú výhercovia o výhre písomne kontaktovaní.