Lost Password?

A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

Predplatné na rok 2019

Najlacnejší všestranný motočasopis v SR

Predplatné MOTOMAGAZÍN 2019 obsahuje nasledovné vydania:

10 vydaní vrátane dvoch dvojčísel.
Motomagazín vám bude zasielaný od mesiaca v ktorom ste si ho objednali, ake nebudete vyžadovať inak.

Cena 22 Eur (V cene poštovné aj balné.)

Spôsob úhrady:
1. Elektronický formulár na www.motocykel.sk, klikni tu: http://motocykel.sk/predplatne.php
2. Prostredníctvom účtu na adresu:

Motomedia agency s. r. o., Moyzesova 816/101, 017 01 Považská Bystrica

Č. účtu: VÚB a.s.:2388226557/0200
IBAN:SK0602000000002388226557
BIC (SWIFT CODE):SUBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2011119
Správa pre adresáta: Predplatné Motomagazín 2019
V prípade nejasností kontaktujte redakciu:
Tel./fax: 042/ 432 70 91, e-mail: motomagazin@motomedia.sk