Lost Password?

A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

Portfólio

MOTOMAGAZÍN je mesačný slovenský motocyklový časopis
Vydaním 1-2/2012 má Motomagazín 12 rokov

Zameranie: Motocyklizmus a dianie okolo neho doma i vo svete
Vychádza: 10 x v kalendárnom roku ( 1-2,3,4,5,6,7-8,9,10,11,12)
Aktuálny rozsah: 68-88 strán, 1 x v roku 176 strán (katalóg)
Ročník: XII
Cena na stánkoch: 1,66 Eur (bežné číslo), 3,65 Eur (katalóg)
Farebnosť: plnofarebný (4+4F)
Priemerný jednorázový náklad: 8 500 ks
Pôsobnosť: celé Slovensko
Distribúcia: MPK a súkromní predajcovia + redakčná distribúcia
Pravidelné rubriky: - aktuality, predstavenia, testy, tuning, poznáte ju?, história,
mototrasy, motokluby, internet, elektronika, technika, šport
(domáci, zahraničný – výber), rady, rozhovory, reportáže z podujatí (zrazy,
šprinty, motoakcie), motostánky, ...
Inzercia: plošná reklama, PR články, vkladané produkty
Adresa redakcie: Motomedia agency s. r. o., Moyzesova 816/101, 017 01 Považská Bystrica, Zapísaná v OR OS Trenčín, zložka s.r.o. 18505/R,
IČO: 43836127, IČ DPH: SK2022486565, Účet: VÚB a.s. Pov. Bystrica. Číslo účtu: 2388226557/0200
Tel./fax: +421 / 42 /432 70 91
MT: 0905 983 477
E-mail: motomagazin@stonline.sk
Redakcia: Vladimír Brniak, Ing. Miroslav Tamáši, Janka Letková

motorkári pre motorkárov...